top of page

Prenatal Yoga for Core & Balance

Here's an amazing prenatal yoga sequence for core & balance:


Warm-up (5-10 minutes)

  • Cat-Cow Pose (Marjaryasana/Bitilasana)

Tailbone  tucked
Cat Pose

Want to read more?

Subscribe to naturallynasreen.com to keep reading this exclusive post.

Komentáře

Komentáře se nepodařilo načíst.
Zdá se, že se objevily se technické potíže. Zkuste se znovu připojit nebo stránku obnovit.
bottom of page